Miejsko-Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2020 przyjęty został dnia 29 września 2022 r. uchwałą Nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej Ostrzeszów (patrz: link poniżej)