- posiedzenie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa:04 grudnia /środa/, godz. 09:00
- posiedzenie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa: 06 grudnia /piątek/, godz. 09:00
- Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: 12 grudnia /czwartek/ br., godz. 09:00
- posiedzenie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa: 16 grudnia /poniedziałek/, godz. 09:00