W sprawie:
zmiany uchwały nr XXX/196/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przy

Data uchwały:
2013-09-12

Numer uchwały:
XXXIV/222/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego