Świadczenie wychowawcze 500 PLUS  
- informacja MGOPS w Ostrzeszowie dla wnioskodawców

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia wychowawczego, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w postaci świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na dzieci przy składaniu wniosku prosimy o zabranie ze sobą oryginałów następujących dokumentów celem pozostawienia kopii w aktach :

1. dowód osobisty
2. akty urodzenia dzieci
3. wyroki orzekające rozwód lub separację
4. wyroki w sprawie alimentów na dzieci, wyroki lub postanowienia sądowe o powierzonej opiece nad dzieckiem/dziećmi

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500+” - DO POBRANIA PONIŻEJ

www.mrpips.gov.pl