W sprawie:
przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów" na rok 2016

Data uchwały:
2016-02-18

Numer uchwały:
XVI/102/2016

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego