W sprawie:
ustanowienia pomnika przyrody

Data uchwały:
2016-02-18

Numer uchwały:
XVI/95/2016

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego