W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Data uchwały:
2015-10-29

Numer uchwały:
XIII/72/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku