W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: T. Kościuszki i Jana Pawła II w Ostrzeszowie

Data uchwały:
2015-09-21

Numer uchwały:
XI/66/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego