W sprawie:
przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego we wsi Marydół w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawc

Data uchwały:
2015-09-21

Numer uchwały:
XI/68/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia