W sprawie:
zatwierdzenia programu współpracy MiG Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Data uchwały:
2015-09-21

Numer uchwały:
XI/64/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia