W sprawie:
wyboru ławników na kadencję w latach 2016 - 2019

Data uchwały:
2015-09-21

Numer uchwały:
XI/62/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia