ZARZĄDZENIE NR 1/2002 

Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

z dnia 19 listopada 2002 r.

  

 

w sprawie: ustalenia ilości Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

 

 

            Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Ustalam dwóch zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                     MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

 

                                                                                              dr inż. Stanisław Wabnic