W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rojowie w rejonie oczyszczalni ścieków

Data uchwały:
2013-09-12

Numer uchwały:
XXXIV/219/2013

Podjęta przez:
Radę MIejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego