W sprawie:
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ostrzeszów dla terenu położonego w Rogaszycach dz. nr ew. 1047 i terenu położonego w Ostrzeszowie dz. nr ew. 2331/6

Data uchwały:
2013-09-12

Numer uchwały:
XXXIV/217/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia