W sprawie:
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę

Data uchwały:
2013-09-12

Numer uchwały:
XXXIV/224/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego