W sprawie:
zatwierdzenia programu współpracy Miasta i Gminy Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Data uchwały:
2013-09-12

Numer uchwały:
XXXIV/223/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia