W sprawie:
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ostrzeszów

Data uchwały:
2013-09-12

Numer uchwały:
XXXIV/221/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego