W sprawie:
zatwierdzania Planów Odnowy Miejscowości Myje, Potaśnia, Zajączki na lata 2010-2017

Data uchwały:
2010-06-29

Numer uchwały:
XL/287/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia