W sprawie:
profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Ostrzeszów na rok 2010

Data uchwały:
2009-12-29

Numer uchwały:
XXXIII/246/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia