Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ostrzeszów

Kolorowy pasek

Wydzial Organizacyjny, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa


DANE PODSTAWOWE

 

Wydziałem kieruje:

Wojciech Bąk

 

 Sekretarz Miasta i Gminy

I piętro, pokój nr 22   
tel. 62 732 - 06 - 07
e-mail: sekretarz@ostrzeszow.pl
 

Tu mogą Państwo kierować wszystkie pytania i sprawy,

dotyczące funkcjonowania urzędu.

 

POZOSTAŁE BIURA I POMIESZCZENIA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO:

 
POKÓJ 23 – I piętro

 

tel. 732 06 08        e-mail: org@ostrzeszow.info.pl


Tu mogą Państwo załatwić następujące sprawy:

- otrzymać odpisy uchwał sołectw i dzielnic,
- zasięgać informacji w sprawie organizacji wyborów lub referendów,
- otrzymać dokumenty dotyczące wykonywanej pracy na podstawie dostępnych danych archiwalnych
-
w pokoju tym prowadzona jest obsługa archiwalna urzędu oraz sprawy związane z jego bieżącym funkcjonowaniem,

 
POKÓJ 76 – III piętroOBSŁUGA KADROWA URZĘDU

 

tel. 732 06 65      

 

Sprawy kadrowe załatwiane są w godzinach 8.00 – 14.00 (z wyjątkiem czwartków)

 
POKÓJ 20 – I piętroSEKRETARIAT

 

tel. 732 06 00        fax. 732 06 01      

 

Sekretariat prowadzi rejestr skarg i wniosków obywateli

 

Ponadto można tu załatwić następujące sprawy:

- umówić spotkanie z burmistrzem i zastępcą burmistrza,
- uwierzytelnić kserokopie dokumentów i pism,
- uzyskać podstawowe informacje dotyczące urzędu.

 
PARTER  BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

 

tel. 732 06 09

 

SPEŁNIANE ZADANIA:

 

1. UDZIELANIE INFORMACJI

 

Tu udzielane są informacje dotyczące:
- komórek organizacyjnych miasta i gminy,

- innych instytucji i organizacji działających na terenie urzędu, w tym m.in.  Starostwa

   Powiatowego,

- lokalizacji urzędów i instytucji działających w Ostrzeszowie

2. KORESPONDENCJA 

Tu można składać pisma i podania w zakresie dotyczącym miasta i gminy. Biuro przyjmuje
i wysyła korespondencję urzędu.

3. OBSŁUGA INTERESANTA

Tu interesant może załatwić następujące sprawy: 

       
}
z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich
                        - wniosek o wydanie dowodu osobistego,
                        - wnioski dotyczące spraw meldunkowych,
                        - wniosek o nadanie numeru PESEL,
                        - wniosek o udostępnienie danych osobowych,
                        - wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu,
                        - druk zawiadomienia o organizacji imprez.

         
}  z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa


                        -   wykup lokalu mieszkalnego


         
}  z zakresu Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy 

                       - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (stałe i jednorazowe),
                       - druk DG-R – rozpoczęcie działalności gospodarczej,
                       - druk DG-Z – zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
                       - druk DG-L – likwidacja działalności gospodarczej. 

         
}
  z zakresu Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

                        - wniosek o zezwolenie na zajęcie chodnika, jezdni, zieleni w pasie drogowym

         
}
  z zakresu Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

                     - wniosek o uznanie pomnikiem przyrody,
                     - wniosek o wszczęcie postępowania o podział nieruchomości,
                     - wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości,
                     - wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości
                        w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
                     - wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego, 
                     - wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
                     - druk oświadczenia w sprawie zgody na budowę w granicy. 

         
}
  w zakresie Wydziału Finansowego 
                    - zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lokalnych,
                    - zaświadczenia o stanie majątkowym,
                    - oświadczenie o nieposiadaniu psa, 
                    - druk WT-1 – wykaz środków transportowych,
                    - druki wykazu nieruchomości,
                    - wnioski i odwołania w sprawie odroczenia oraz rozłożenia na raty podatków
                       i opłat lokalnych.

 

Osobom starszym i inwalidom udzielana jest pomoc na miejscu, bez względu na rodzaj   załatwianej sprawy. Informacje o opłatach skarbowych można uzyskać w biurze; są również umieszczone na większości z wydawanych druków.

4. WYDAWANIE KLUCZY

Po godz. 15. 00 biuro spełnia zadania portierni. Tu wydawane są klucze od pomieszczeń celem organizacji zamierzeń zgłoszonych uprzednio w Wydziale Organizacyjnym, tel. 732 06 08.

 

 

POKÓJ 1 – parterInformatyk

 

tel. 732 06 19

 

Informatyk zapewnia sprawne działanie systemu informatycznego Urzędu, uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, a także pomoc w zakresie obsługi i użytkowania komputerów.

 

PEŁEN ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO


Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 

1) zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem komórek Urzędu,


2) zapewnienie, wspólnie z Referatem Obsługi sprawnej  organizacji i funkcjonowania Urzędu w tym również:
        a) obsługa techniczno - biurowa (ksero, powielanie) i zaopatrzeniowa (druki, papier, itp.),
        b) obsługa techniczna oraz zapewnienie należytego stanu sanitarnego czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych  (w zakresie remontów  współpraca z Wydziałem Inwestycji i Gospodarki Komunalnej),
         c) prowadzenie kotłowni, łączności telefonicznej i teleksowej oraz sprzątanie pomieszczeń i przyległości budynków Urzędu,
         d) pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

 

3) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,

4) zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd,

 

5) prowadzenie prac związanych z obsługą:
          a) Rady Miejskiej,
          b) Burmistrza Miasta i Gminy,
          c) jednostek pomocniczych.

6) zapewnienie zgodności działania organów Miasta i Gminy z przepisami prawa i obsługa prawna organów Miasta i Gminy,

7) nadzór, ewidencjonowanie, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów,

8) racjonalne gospodarowanie etatami,

9) zapewnienie prawidłowych warunków bhp i p. poż.,

10)  prowadzenie sekretariatu, archiwum, biura obsługi interesanta  w tym kancelarii i portierni, obsługa informacyjna społeczeństwa i współpraca ze środkami masowego przekazu,  

11) organizacja współpracy z sołectwami i dzielnicami,

12) prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli stosownie do postanowień działu VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Uchwały Nr 132  Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1990r. w sprawie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

 

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bąk
Data wprowadzenia:2003-07-01 08:02:23
Opublikował:Wojciech Bąk
Data publikacji:2003-07-01 08:03:08
Ostatnia zmiana:2018-12-10 07:43:47
Ilość wyświetleń:6350

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij