W sprawie:
nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Rogaszyce, obręb Rogaszyce, gmina Ostrzeszów

Data uchwały:
2021-02-25

Numer uchwały:
XXX/267/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2021
- Pozycja: 1882
- Data ogłoszenia: 4 marca 2021
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1882