Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 776130-N-2020 w dniu 31.12.2020 r.