W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonej w Ostrzeszowie

Data uchwały:
2020-12-29

Numer uchwały:
XXVIII/241/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2021
- Pozycja: 477
- Data ogłoszenia: 13 stycznia 2021
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=477