Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pod nazwą "Świadczenie usługi weterynaryjnej - opieki nad zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Niedźwiedziu w 2021r."