W sprawie:
nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Olszyna, obręb Olszyna, gmina Ostrzeszów

Data uchwały:
2020-11-12

Numer uchwały:
XXVII/223/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2020
- Pozycja: 8938
- Data ogłoszenia: 26 listopada 2020
- jednolity identyfikator aktu
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/8938/