Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.10.2020 r. pod numerem 2020/S 212-518469.