W sprawie:
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów

Data uchwały:
2020-10-15

Numer uchwały:
XXVI/208/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2020
- Pozycja: 7942
- Data ogłoszenia: 21 października 2020
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=7942