Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2020r. pod nr 589855-N-2020