W sprawie:
nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Olszyna, obręb Olszyna, gmina Ostrzeszów

Data uchwały:
2020-09-10

Numer uchwały:
XXV/201/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2020
- Pozycja: 6939
- Data ogłoszenia: 14 września 2020
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6939