W sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ostrzeszów dla obliczenia kosztów przewozów wykonywanych przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021

Data uchwały:
2020-09-10

Numer uchwały:
XXV/199/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską Ostrzeszów

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2020
- Pozycja: 6938
- Data ogłoszenia: 14 września 2020
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6938