Treść oświadczeń majątkowych dostępna jest poniżej w postaci pliku formatu .pdf. Zgodnie z ustawą, będącą elementem tzw. tarczy antykryzysowej, osoby obowiązane do złożenia oświadczenia ostanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogły złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r.