Treść oświadczeń majątkowych dostępna jest poniżej w postaci pliku formatu .pdf. Zgodnie z ustawą, będącą elementem tzw. tarczy antykryzysowej, osoby obowiązane do złożenia oświadczenia ostanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogły złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r. 

Wraz z oświadczeniami publikujemy również ewentualne dodatkowe wyjaśnienia (korekty) do złożonych oświadczeń.

 

Warunkiem publikacji w BIP oświadczenia majątkowego burmistrza oraz przewodniczącego rady miejskiej jest przekazanie ich kopii przez wojewodę (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dn. 29.09.2016r., sygn. akt  IV SAB/Wr 115/16).