Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 634450-N-2019 w dniu 11.12.2019r.