Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 628284-N-2019 w dniu 27.11.2019r.