Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2019 r. pod numerem 600899-N-2019