Zamawiający:
Miasto i Gmina Ostrzeszów

Tytuł przetargu:
Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna poprzez utworzenie miejsc postojowych, ścieżki rowerowej oraz chodnika

CPV:
45111200-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
2 miesiące od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31


Oferty można składać do:
2019-08-02 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-08-02 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:
-----

Uwagi:


Firmy uczestniczące