Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2019 r. pod numerem 572203 - N - 2019