Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.01.2019 r. pod numerem 2019/S 006-008877